A A A
BIP

do pobrania

Wniosek rodzica

Wniosek do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia / opinii

Druk zaświadczenia lekarskiego dla potrzeb Zespołu Orzekającego, w przypadku wniosku o:

                                   ~ wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

                                   ~ kształcenie specjalne

                                   ~ zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze (dla dzieci i młodzieży głęboko 
                                      upośledzonych umysłowo)

Druk zaświadczenia lekarskiego dla potrzeb Zespołu Orzekającego, w przypadku wniosku o:

                                   ~ indywidualne obowiązkowe roczne przgotowanie przedszkolne

                                   ~ indywidualne nauczanie


Zapotrzebowanie na: szkolenie / warsztaty / konsultacje / badania przesiewowe / inneOpublikował: Bożena Korona
Publikacja dnia: 11.09.2013
Podpisał: Bożena Korona
Dokument z dnia: 11.04.2012
Dokument oglądany razy: 2 830